دنیایی جدید با ژئومپیا

روابط عمومی

ارتباط با مدیر کل ژئومپیا
جهت ارتباط با مدیریت کل ژئومپیا میتوانید از طریق نشانی صندوق پستی الکترونیکی زیر ارتباط برقرار کنید:

ایمیل مدیر کل ژئومپیا
ارتباط با مدیریت انجمن ژئومپیا
برای برقراری ارتباط با تیم مدیریتی انجمن ژئومپیا میتوانید از طریق فرم تماس، استفاده کنید، با کلیک بر روی دکمه ادامه میتوانید به این فرم دسترسی داشته باشید.

فرم تماس

متن پیام را وارد کنید